Malá DVANÁCTKA

Pozvánka na 1. úvodní závod seriálu  "Malá DVANÁCTKA" soutěže dvoučlenných rodinných týmů ve střelbě z malorážky na dvanáct terčů

Místo konání: Střelnice PLACY

Datum konání: brzy uveřejníme

Zahájení závodu:  9.00 hodin, zápis možný do zahájení střelby (prezentace od 8.30 hod.)

Soutěže se mohou zúčastnit střelci z řad veřejnosti, kteří řádně zašlou přihlášku

Složení soutěžního týmu:
Junior + Senior

Střelecké pomůcky (ochrana zraku a sluchu) jsou povinné – pozorovací dalekohled  je povolen

Potřebný počet střeliva: 40ks / tým

Startovné:  800,- Kč / tým

Občerstvení po dobu závodu bude zajištěno

Každý rodinný tým bude bez ohledu na konečné umístění za účast v závodě odměněn věcnou cenou.

Přihlášky a případné dotazy zasílejte na kontaktní e-mail střelnice PLACY.

Akce bude probíhat za každého počasí

Rozhodčí: Martin Lukeš, Jiří Fiala


Před zahájením závodu budou střelci seznámeni s bezpečnostními zásadami a provozním řádem střelnice

Podrobnosti k organizaci závodu a náhled terčů naleznete v přiložených propozicích

Všichni střelci budou startovat na vlastní nebezpečí a budou zodpovědni za způsobené škody.

Na vaši účast se těší realizační tým střelnice PLACY.


Propozice

Účastníci:
Závodu se mohou zúčastnit dvoučlenné týmy složené z dospělých i dětí (např. rodič s dítětem, prarodič s vnoučetem, kamarádi, kolegové apod.) Věk dospělého ani dítěte není omezen (jen dle zákona).

Vybavení:
Jako zbraň je dovolena libovolná puška v ráži .22 LR – samonabíjecí i opakovací, s libovolnými miřidly – dioptr i puškohled libovolného zvětšení, tlumič nebo úsťová brzda. Je povoleno použít libovolnou dvojnožku a přední i zadní střelecký vak. Zakázané jsou „benchrestové“ stojany. Je potřeba nejméně 40 nábojů. Doporučené vybavení je podložka pro střelbu z polohy vleže, pozorovací dalekohled, ochrana sluchu a stopky.

Propozice závodu:
Závod se skládá ze dvou disciplín. První disciplína spočívá ve střelbě na kovovou houpačku se šesti terči na vzdálenost 50 metrů. Střelba začíná na největší terč vlevo a po jeho zásahu je možno střílet na sousední menší terč. Pokud terč není zasažen, není možné přistoupit ke střelbě na menší sousední terč. V rámci strategie se střelec může rozhodnout, že bude pokračovat ve střelbě na terč, který již jednou nebo vícekrát zasáhl. Terče jsou zleva doprava od největšího k nejmenšímu. Zásah do největšího terče je hodnocen jedním bodem, zásah do dalšího menšího je hodnocen vždy o jeden bod více, až po zásah do nejmenšího, který je hodnocen šesti body. Na splnění tohoto úkolu má každý z členů týmu deset nábojů. V případě, že postupně zasáhne všechny terče a zbydou mu jeden, nebo více nábojů, může je využít při střelbě ve druhé disciplíně.

Druhá disciplína spočívá ve střelbě na papírový terč s různě velikými kruhy na vzdálenost 100 metrů. V této disciplíně záleží na každém střelci, na jaké terče bude střílet v závislosti na jeho dovednostech a strategii, kterou si určí. Terče jsou bodově ohodnoceny od sedmi bodů za největší do dvanácti bodů za zasažení nejmenšího. Na splnění tohoto úkolu má každý ze členů týmu deset nábojů, případně více, pokud mu zbyly z první disciplíny.

Tým má na splnění obou střeleckých disciplín společný čas 15 minut. Každý ze členů musí odstřílet obě disciplíny. Každý střelec si může zvolit, zda bude střílet z polohy vleže, nebo v sedě. Domluva mezi členy jednoho týmu je možná, mohou si navzájem udělat pozorovatele. Tým může mít na svém střeleckém stanovišti pouze 40 nábojů, umístí je před začátkem střelby viditelně.

Hodnocení:
Střelbě každého týmu je přítomen rozhodčí, který před začátkem zkontroluje počet nábojů na střeleckém postu. Během střelby v první disciplíně vede evidenci počtu zásahů do jednotlivých terčů, stejně jako nábojů zbylých z první disciplíny a převáděných do druhé. Zásahy z druhé disciplíny budou vyhodnoceny po skončení střelby všech střeleckých týmů.

Startovné:

Možnost úhrady předem, nebo na místě - 800 Kč za tým.


terč ke stažení

Termíny

V tuto chvíli nejsou naplánované žádné termíny pro tuto akci