Medvědí tlapa Setha Kinmana

Mezinárodní střelecký závod zbraní divokého západu Medvědí tlapa Setha Kinmana..Propozice

Propozice:

100 m – 8 ran na kuře

200 m – 8 ran na prase

200 m – 8 ran na krocana

300 m – 8 ran na berana

400 m – 8 ran na medvěda

500 m – 8 ran na bizona

 

Kovové siluety zvířat budou umístěny před záchytným valem, po odstřílení jedné vzdálenosti, se střelci vždy odstoupí na další vzdálenější palebnou čáru.

 

Kategorie:

Libovolná předovka (perkusní, křesadlová nebo moderní„in-line“)

Perkusní zadovka

Nábojová zadovka (náboje plněné černým prachem)

Nábojová zadovka (náboje plněné bezdýmným prachem)

Libovolná kulovnice s dobovým puškohledem

Originál (originální zbraně vyrobené do roku 1895, s tormentací)

 

Vybavení:

Zbraně odpovídající době dobývání divokého západu,vyrobené do roku 1895. Využití pozorovacího dalekohledu a pozorovatele je povoleno. Doporučené množství munice nejméně 48 ks na kategorii. Střílí se pouze olověnými střelami! Ochrana zraku u předovek a u perkusních zadovek je povinná, u ostatních doporučená! Ochrana sluchu doporučená!

 

Hodnocení:

Každý zásah do kovové siluety je hodnocen jedním bodem, nejvyšší možné bodové ohodnocení je 48 bodů.

 

Organizace:

Registrace střelců probíhá v sobotu od 7 do 8 hodin. Střelba započne v 8.30 hodin. Startovné je Kč 700,-. Jeden střelec se může účastnit nejvýše dvou kategorií. Páteční trénink (Kč 500,-) začíná v 11 hodin. Pro ty, kteří se neúčastnili předchozích ročníků, je páteční trénink z důvodu nastřelení zbraně a ověření schopností střelce POVINNÝ. Trénink bude probíhat v pátek před závodem od 11:00 až 17:00 hodin. Příjezd na střelnici v pátek, nastřelení zbraně a přespání ve vlastních stanech do dne závodu jsou možné po domluvě se správcem střelnice. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat provozní řád střelnice. Na střelnici je zakázáno požívat alkoholické nápoje!!!

Přihlášení do závodu proveďte zasláním zprávy na e-mail hradecky158@centrum.cz, kde uvedete, jakou kategorii budete střílet a zda využijete možnost zúčastnit se den před závodem tréninku. Přihlášku je třeba poslat nejpozději dva dny před datem závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

 

Kontakt:

Lukáš Hradecký, ředitel závodu, tel.: +420728 336 065, e-mailhradecky158@centrum.cz

Martin Lukeš, správce střelnice, tel: +420 775 343 055, e-mail: info@placy.cz

Termíny

V tuto chvíli nejsou naplánované žádné termíny pro tuto akci