Střeliště C

Střeliště C
Pohled na Střeliště C

Střeliště C umožňuje střelbu až na 100 metrů z dlouhých i krátkých kulových zbraní a brokovnic. Díky zastřešení střeleckých stanovišť je vhodné pro nastřelování loveckých zbraní, nebo zbraní po montáži či úpravě mířidel, a to za jakéhokoliv počasí. Střelba je možná nejen z lehu, ale také ze sedu. Střeliště je vybaveno stoly. Střeliště je rovněž ideální pro střelbu z malorážek. Vzhledem k záchytnému valu ve tvaru písmene "U" je střeliště vhodné také pro nácvik dynamické střelby (např. IPCS nebo LOS disciplíny). Střelbu je pak možno vést z plochy střeliště, ze všech střeleckých poloh, staticky či za pohybu. Pro využití střeliště pro nácvik dynamické střelby je třeba předem kontaktovat správce a domluvit pronájem celého střeliště.

Přečtěte si, prosím, pravidla chování na tomto střelišti, ať předejdete možným nedorozuměním. Možná budete mít pocit, že dodržování těchto pravidel je u každého automatické a je tudíž zbytečné je psát. Bohužel, k sepsání těchto pravidel nás donutili neukáznění střelci. Vám, pro které je dodržování těchto pravidel samozřejmostí, se omlouváme a upřímně se těšíme na vaši návštěvu.

Pravidla:

 • Po příchodu na střelnici neprodleně vyhledejte správce. Teprve po domluvě s ním je možné začít s přípravou střelby.
 • Nenoste zbraně, ze kterých hodláte střílet, do klubovny, pokud Vás k tomu správce nevyzve.
 • Vjezd do výstřelné plochy je povolen pouze se souhlasem správce. Choďte po cestách a schodištích.
 • Kouření na střelnici je možné pouze na určeném místě – u klubovny. Všude jinde je kouření zakázáno!
 • V areálu střelnice je zakázáno pořizovat fotografie a natáčet video!
 • Veškeré zbraně je povoleno nosit pouze viditelně a vybité – bez zásobníku a náboje v komoře.
 • Přístup na palpost mají pouze střelci. Každý střelec musí být před střelbou zapsán v provozním deníku a musí potvrdit seznámení s provozním řádem svým podpisem.
 • Sdělte správci, zda chcete střílet z lehu, nebo ze sedu. Poté obsaďte pouze ten palpost, který Vám správce přidělí. Střílet z jiných poloh je možné pouze s výslovným souhlasem správce.
 • Střelecký stůl chraňte před poškozením vhodnou podložkou a se stoly nemanipulujte.
 • Střelba začíná v celou hodinu a trvá 45 minut, pokud správce neurčí jinak. Střelbu zahájí a ukončí správce střelnice pokynem, nebo signálem.
 • Používejte pouze přidělené terčové rámy a umisťujte je dle pokynů správce. Rámy umisťujte těsně před zadním záchytným valem. Jiné rozmístění terčů konzultujte se správcem. 
 • Papírové terče připevňujte k rámu pouze sponkami. Na rámu je umístěte tak, abyste při jejich průstřelu nepoškozovali konstrukci rámu.
 • Jakékoliv jiné než papírové terče lze použít pouze s výslovným souhlasem správce.
 • Pokud je střelba zastavena, musí být všechny zbraně na palpostu viditelně vybité – závěry v zadních polohách a zásobníky vyjmuté.
 • Během doby, kdy jsou osoby ve výstřelné ploše, je zakázáno jakkoliv manipulovat se zbraněmi, dívat se přes puškohled apod.
 • Čištění zbraní a montážní práce provádějte na svém palpostu, nebo na místě určeném správcem.
 • Před opuštěním palpostu po sobě ukliďte a uveďte ho do původního stavu – posbírejte vystřelené nábojnice, zbytky čištění, perkusní zápalky atd.
 • Ukliďte po sobě i terčové rámy, kovové stojany i zbytky papírových terčů.
 • Pokud jste svou střelbou vybavení střelnice jakkoliv poškodili, nahlaste to správci.
 • U správce střelnice je k nahlédnutí provozní řád v plném znění.
 • Svou přítomností na střelnici berete na vědomí, že veškeré prostory jsou monitorovány kamerami a drony.
 • Když vidíte něco, co není v pořádku, oznamte to neprodleně správci.
 • Za každé jednotlivé porušení těchto pravidel Vám naúčtujeme příspěvek do „Fondu na podporu vdov“ ve výši Kč 200,-.

Obsazenost střeliště C

Níže naleznete přehled obsazenosti Střeliště C, pro rezervaci termínu použijte online rezervaci